Vil du selv på jagt efter den næste gode aktieinvestering? Så er du havnet ved den helt rigtige artikel. I denne artikel får du en samling af nogle af de vigtigste elementer i en aktieanalyse, som du bør vurdere en aktie/virksomhed på. Du kan derefter selv prøve at prissætte aktier baseret på din research.

Lad os springe ud i det!

Indledningsvist vil jeg pointere, at en foregående aktie analyse er essentielt for at gøre et aktiekøb til en investering og ikke blot spekulation (Og dermed ikke blot at slå plat eller krone). At udarbejde egne analyser kan være tidskrævende og mere risikofyldt – er man ikke klar på dette, bør man i stedet se mere på passive investeringer.

Grundstenene til en aktieanalyse er elementerne fra en fundamental analyse, hvor man bl.a. ser på ledelsen, indtjening, forretningsmodel mm. – og dem vil vi også bruge.

Så langt så godt, men hvad skal vi egentlig analysere?

For at finde ud af det, er første step at vælge din tilgang. Der er to tilgange til at finde aktier som man kan analysere; en top-down tilgang og en bottom-up tilgang. Ved en top-down tilgang ser du først på en industri og virksomhederne i den, hvorefter du finder en virksomhed, som du mener er den bedste investering. Ved en bottom-up tilgang finder du først en virksomhed, som du analyserer og undersøger derefter industrien og hvordan virksomheden klarer sig blandt konkurrenterne. Du bestemmer heldigvis selv tilgangen.

Når du har fundet en tilgang, kan vi se på de forskellige elementer i analysen.

Grund Elementerne i en aktieanalyse

Industrianalyse

Et godt sted at begynde er at forstå den industri som virksomheden befinder sig i. Der findes forskellige årlige rapporter i næsten alle industrier, som indeholder prognoser for vækst og konkurrence. Derudover indebærer det også at se på hvordan virksomheden står ift. konkurrenter. Finder man industriprognoser for elbils markedet, tyder det f.eks. på at det er en industri i vækst.

Elbils-industrien oplever stor vækst, som tiltrække en masse nye spillere på markedet

Forretningsmodel / konkurrencemæssig fordel

Der findes både svage virksomheder i stærke industrier og stærke virksomheder i svage industrier. Forestil jeg virksomheder som slotte, hvor de stærkeste har dybe voldgrave rundt om, som gør det tæt på umuligt at røre dem. Disse ”voldgrave” er typisk hvor virksomheden differentierer sig og kan være virksomhedens brand styrke, produkter, teknologi, produktion mm. Tesla står f.eks. stærkt på deres brand, men også deres teknologi, hvilket gør giver dem en plads i markedet.

Ledelsen

God ledelse er essentielt for en virksomhed. Uanset hvor god virksomheden end måtte være, kan en dårlig ledelse ødelægge det hele – og omvendt kan god ledelse løfte virksomheder til nye højder. Du kan undersøge direktionen og bestyrelsen igennem research på nettet, hvor du ofte kan finde tilstrækkelig information. Her kan man på deres evner og aktiebeholdninger.

Regnskabsanalyse

Hvis du vil analysere en aktie, kan du ikke komme udenom at analysere deres finansielle situation. Det er grundstenen i en aktieanalyse, som afspejler hvordan virksomheden er blevet drevet. Du skal analysere virksomhedens regnskab og dertil hørende balance, pengestrømme, indkomstopgørelse osv. Det kan lyde meget overvældende at lære, men når du først kan læse et regnskab, åbnes der mange nye døre indenfor investering og dine chancer for at lave de rigtige investeringer forøges markant. Et brugt værktøj til at vurdere virksomheder er deres P/E ratio, som sammenligner indtjeningen pr. aktie med prisen pr. aktie.

Udsigter til vækst

En betydelig del af en akties værdi er baseret på fremtidig indtjening. Hvis virksomheden oplever vækst fører det typisk til en højere indtjening, som i sidste ende kan betales tilbage til investorerne. Den fremtidige indtjening kan estimeres på baggrund af de tidligere elementer. Tesla er en aktie hvor forventninger til fremtidig indtjening løfter aktieprisen til uanede højder, selvom der genereres et relativt beskedent overskud på nuværende tidspunkt. På grund af deres ”voldgrave” i form af teknologi, forventer investorer at de kommer til at dominere elbil-markedet som, baseret industrianalysen, har udsigter til stor vækst, og kan dermed generere store overskud (Blot et eksempel og ikke en reel anbefaling).

Værdisætning

Når du har analyseret de tidligere elementer og beregnet den fremtidige indtjening, kan du værdisætte aktien. Herefter kan du beregne indtjeningen pr. aktie, prissætte aktien og vurdere hvorvidt det er attraktivt at investere.

Øvrige elementer i aktieanalyse

Der er flere mindre aspekter, som du også kan inkludere i din aktieanalyse:

Risici
Hvilke risici er der forbundet med at investere i virksomheden? Er der f.eks. stor sandsynlighed for ændringer i lovgivningen som ødelægger forretningen? F.eks. bremsede højere afgifter på elbiler i Danmark antallet af solgte elbiler.

Udbytteoversigt
Undersøg om virksomheden betaler udbytte og i så fald hvad udbytteprocenten er. Her kan man analysere hvor holdbart udbyttet er og den generelle trend for udbyttebetaling. Coca-cola har f.eks. udbetalt 3% i udbytte de seneste 10 år, som er en kendt udbytteaktie.

Konkurrenter
Konkurrenter bør sammenlignes med virksomheden ift. nøgletal og markedsposition.

Kunder
Hvem er virksomhedens kunder? En oversigt over disse giver indsigt i stabiliteten af virksomhedens indtjening. Kommer indtjeningen fra få kunder, kan indtjeningen falde betydeligt hvis en kunde forsvinder.

Prisudvikling på aktien
Prisudviklingen på aktien kan give indsigt i forhold som har påvirket aktiekursen, som kan være relevante at vide. Har du erfaring med tekniskanalyse, kan du anvende dette her.

Konklusion
Analysen konkluderes til sidst, i tilfælde af at analysen skal deles med andre.

Konklusion

Det er forskelligt hvor meget fokus der skal allokeres til de forskellige elementer i din aktieanalyse. Det afhænger af hvor relevante de ift. den pågældende virksomhed samt dine evner til at analysere. Det er dog væsentligt at du kommer hele vejen rundt, som du kan få et helhedsindtryk af virksomheden.