Kategorier
Indeksfond Investering

Hvad er en indeksfond?

I denne artikel, får du alt den nødvendige viden om indeksfonde – alt fra hvad det er, hvorfor nogen vælger at investere i én, skatteforhold og til sidst guider vi dig igennem de 3 steps du skal igennem, for at få den bedste handel. Lad os begynde -> Hvad er en indeksfond? En indeksfond er […]

Kategorier
Investering

Bedste bøger om investering

For at give mig selv de bedste odds på aktiemarkedet, er bøger om investering en essentiel del af min udvikling. Derudover supplerer jeg på forskellige online blogs – det bliver dog aldrig det samme som konkrete bøger, fra de bedste investorer. Jeg har samlet en liste over de bedste bøger om investering, som har løftet […]

Kategorier
Investering

Ejendomsinvestering – 4 måder at komme i gang

Ejendomsinvestering har i årtier været en populær investering, og har været en hjørnesten i mange investorers investerings portefølje. I dag er der heldigvis mange måder at investere i ejendomme på. Du er derfor ikke tvunget til at købe en gammel ejendom og renovere for derefter at bruge energi på at udleje den – selvom man […]

Kategorier
Investering Ordbog

Compound Annual Growth Rate (CAGR) – hvad er det?

Compounded Annual Growth Rate er det gennemsnitlige årlige afkast på en investering over en årrække – dog længere end et år. I udregningen antages det at eventuelle profitter bliver geninvesteret ved årsafslutning. Det er en af det mest præcise måder at måle et aktivs afkast over en årrække, som har et varierende afkast. CAGR giver […]

Kategorier
Ordbog

Discounted Cash Flow (DCF) Definition

Discounted Cash Flow, på dansk ‘Diskonteret Pengestrøm’, er en måde at værdisætte og vurdere en investering baseret på nutidsværdien af fremtidig cashflow/pengestrømme. Det kan bruges: – På interne investeringer i en virksomhed, som f.eks. at investere i udstyr, automatisering eller en ny forretningsmodel. – Som investor til at værdiansætte en virksomhed/aktie og vurdere hvor attraktiv […]

Kategorier
Ordbog

Hvad er EBITDA? (Definition)

Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation & Amortization (EBITDA), er et regnskabstal, som bruges til at måle/vurdere en virksomheds profitabilitet. EBITDA = Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger EBITDA måler indtjeningen efter driftsudgifter og nedskrivninger, men før renter, skat, afskrivninger/nedskrivninger og afskrivninger på immaterielle aktiver. EBITDA kaldes på dansk Resultat af primær drift. […]

Kategorier
Aktier Indeksfond Investering

ETF Investering (2020 guide)

Hvad er en ETF? En ETF (Exchange Traded Fund) er en børsnoteret fond. Eftersom fonden er børsnoteret, kan du handle fonden, på samme måde som du handler aktier. ETF’en ejer en portefølje af værdipapirer, som f.eks aktier, og følger ofte et aktieindeks, som det danske C25. Når fonden følger et aktieindeks kaldes det en indeksfond. […]

Kategorier
Aktier

Hvor og hvordan køber man aktier?

Det er kun blevet lettere at handle med værdipapirer/aktier de seneste 10 år, men hvordan køber man aktier? I dag købes aktier og værdipapirer igennem sin netbank eller en online børsmægler. En online børsmægler kunne f.eks. være Nordnet eller SaxoTrader, som udelukkende fokuserer på investering i værdipapirer. Herunder går jeg igennem fordele og ulemper ved […]

Kategorier
Indeksfond Investering Strategi

Passiv investering

I denne artikel, går vi igennem hvad passiv investering er, og hvorfor denne strategi kan være god for dig. Lad os starte med, hvad passiv investering er. Hvad er passiv investering? En passiv investering, er en investering som mere eller mindre kører på “auto-pilot”. Du skal derfor sjældent bekymre dig om sammensætingen af din investering. […]

Kategorier
Anmeldelse Investering

Revolut anmeldelse: En udfordrer til de traditionelle banker?

Revolut er en digital bank app, som blev startet i 2015. De har positioneret sig, som et alternativ til de normale banker, og er specielt til dig, hvis du rejser meget og har en global livsstil. Deres mål er at give fleksibilitet og styring til deres brugere – bl.a. igennem deres overskuelige app. De startede […]