Cash Flow, som kaldes pengestrøm på dansk, er mængden af penge der strømmer ind i en virksomhed minus det der er tilbage over en periode. Så omsætter en virksomhed for 100 kr. men køber varer for 90 kr. har virksomheden et cash flow på 10 kr. (100 – 90). Købte virksomheden derimod varer for 110 kr. havde den et cash flow på -10 kr. (100-110), altså et negativt cashflow.

Visualisering af cashflow – Copyright Investu

Hvor kommer pengene fra?

Der strømmer både penge ind og ud, men fra hvilke poster?

Indgående pengestrømme:
Er penge der strømmer ind i virksomheden, som der genereres ved at sælge en ydelse eller produkt til en kunde.

Udgående pengestrømme:
Er penge som bruges af virksomheden, på f.eks. husleje, løn og vare / råvare indkøb.

For at få et overblik over hvordan det samlede cash flow / strøminger laver man en pengestrømsopgørelse, som går i dybden med hvor der kommer penge fra og hvad de bliver brugt på.

Hvad fortæller Cash Flow?

Fundamentet for at skabe profit i en virksomhed, er et positivt cashflow, som i alt sin enkelthed betyder at virksomheden tjener mere end den bruger. Et positivt cashflow indikerer at et virksomhed tilføjer penge til deres likvide beholdning. Disse penge kan derefter geninvesteres, bruges til at betale af på gæld eller udbetales til aktionærer.
Et negativt cashflow hos etablerede, kan derimod indikere en virksomhed i problemer. Store negative cash flows, ses dog hos mange startups og vækstvirksomheder, da der investeres kraftigt i ekspandering og/eller produktudvikling i forventningen om et stort overskud i fremtiden. Her omtales virksomhedens burnrate, som virksomhedens negative cashflow pr måned. Dette dræner de likvide beholdninger og når pengetanken er ved at være tom, skal den fyldes op igen af investeringer fra investorer eller lån.