Price earning kort fortalt:

Price Earning (P/E) bruges ofte som en af flere værktøjer til at værdiansætte virksomheder, ved at sammenligne prisen pr. aktie med indtjeningen pr. aktie.

Du beregner det ved at tage den nuværende aktiepris og dividere det med indtjeningen pr. aktie.

Price Earning P/E ratio
Price Earning formel

Eksempel: Hvis en virksomheds aktie bliver handlet til 100 kr. på børsen og har en indtjening pr. aktie på 5 kr. har den en Price Earning på 20 (100/5).

På de fleste finansielle hjemmesider, har de allerede udregnet Price Earning for dig, hvis du klikker ind under mere information om virksomheden. Her er der ofte 2 typer; En price earning baseret på sidste regnskab og en price earning baseret på estimater.

Microsoft Price Earning
Eksempel på Microsoft Price Earning fra Nordnet

Hvis du hellere selv vil udregne disse tal er dette også muligt.

Aktiens markedsværdi er let at finde på de fleste finansielle hjemmesider – f.eks. Nordnet. Vil du finde indtjeningen pr. aktie (også kaldt Earnings Per Share), skal du dog grave lidt dybere. Der findes to typer:

  1. Earnings Per Share TTM (Trailing 12 months) og er baseret på hvordan deres indtjening de sidste 12 måneder.
  2. Den anden er virksomhedens estimerede indtjening pr. aktie, som de ofte selv tilbyder.

Herefter skal du blot bruge formlen længere oppe.

Price Earning i praksis

Price Earning fortæller dig ikke så meget, hvis ikke du sammenligner det med virksomhedens historiske P/E eller konkurrenternes P/E. Det er nemlig svært at vurdere om en P/E på 20 er billigt eller om P/E på 60 er dyrt, hvis det ikke sammenholdes med andre tal.

Hvad er en høj og lav P/E værdi?

En gennemsnitlig P/E ligger typisk omkring 15, for en solid, etableret virksomhed med fine fremtidsudsigter.

Høj P/E
Virksomheder med en høj P/E betragtes som vækstaktier. Dette indikerer at markedet har et positivt syn på virksomhedens fremtidige indtjening, og investorer er derfor villige til at betale mere for aktien. Disse aktier bliver ofte set som værdisat for højt.

Lav P/E
Virksomheder med en lav P/E kan betragtes som value aktier. Dette indikerer at de er værdisat for lavt, da de egentligt tjener penge og ofte har en stærk balance. Det er ofte her der er gode handler. Disse aktier betaler typisk et relativt højt og stabilt udbytte pr. aktie.

Som du der implicit står ovenover, kan P/E værdien også betagtes som indikator for markedets fremtidssyn på virksomheden. Ser man på Amazon med en P/E på 90+, skyldes det markedets forventning til fremtidig indtjening.

Udregner

Hvorfor er Price Earning så brugt?

En god indikator for indtjening
En virksomheds indtjening er selvfølgelig en vigtig faktor for investorer, da det er vigtigt at vide hvor profitable en virksomhed er lige nu og i fremtiden – her er P/E et godt værktøj til at vurdere dette. Når man investerer er formålet så hurtig/høj ROI (Return on Investment), og ved at bruge P/E og sammenligne den med andre virksomheders, kan det indikerer hvor du betaler den bedste pris.

Simpel og hurtig at bruge
En styrke ved PE er simpliciteten forbundet med den. Den er let at forstå for de fleste og kan være en god indikator for en virksomhedsprissættelse. Tallet tilpasser sig også efter aktiens kurs, så du undgår forsinkelser, som du måske kan få opleve ved andre nøgletal.

Ulemper og begrænsninger

Som de fleste andre tal, som kan bruges til at beslutte om man skal investere eller ej, er det nødvendigt at kende dets begrænsninger.

Hvis vi f.eks. prissatte en vækstaktie som Amazon ud fra et Price Earning perspektiv, er den alt for højt prissat. Her bliver der nemlig ikke taget højde for de store geninvesteringer som bliver foretaget. En del af prissætningen her, ligger derfor i den forventede fremtidige indtjening.

  1. Vækstaktier investerer ofte deres midler i at opnå større vækst og nogle ender med underskud. Her er det svært at bruge tallet da den fremtidige forventning til indtjening ikke medregnes.
  2. Det kan være svært at sammenlign P/E på tværs af virkosmheder, hvis de ikke er i samme branche og på samme stadie. Du bør derfor kune bruge P/E, hvis virksomhederne befinder sig i samme sektor.
  3. Har en virksomhed en negativ EPS får du nogle ubrugelige tal. Er EPS meget lav, får du en tårnhøj P/E og er den i minus får du en negativ P/E.

Du kan langt fra udelukkende prissætte en virksomhed ud fra P/E. Du bør derfor se om aktien passer ind i din overordnede aktie strategi. Satser du på udbytte aktier, spiller P/E en større rolle, end hvis du går efter vækstaktier.