Findes der noget bedre end at åbne sin handelsplatform og se, at der endnu engang er gået penge ind på kontoen fra en eller flere af dine udbytteaktier? De fleste investorer vil nok kunne nikke genkendende til, hvor rart det er at modtage udbytte, og derfor er der også kun sjældent investorer, der stiller spørgsmålstegn ved, om udbytte reelt set altid kan betale sig?

For at kunne svare på det, er vi først nødt til kort at se nærmere på, hvad udbytte er.

Udbetaling af overskydende kapital

Når du modtager et udbytte fra dine udbytteaktier, sker det som udgangspunkt altid i forbindelse efter aflæggelse af et årsregnskab, der viser et overskud. Her kan virksomheden vælge at udlodde hele eller dele af overskuddet til sine aktionærer. Dette beløb kaldes udbytte.

Der behøver dog ikke nødvendigvis at være tale om overskudsdeling; et selskab kan også udbetale ekstraordinære udbytter. Det kan f.eks. ske, hvis der i virksomheden er sket et frasalg af en division, og man efterfølgende vælger at lade pengene fra salget blive udloddet som udbytte.

Aktier, der udbetaler disse udbytter, kaldes for udbytteaktier. Vil du gerne finde udbytteaktier online, så se mere her.

Er det altid en fordel at få udbytte?

Når vi skal vurdere, om det er en fordel at få et udbytte, skal det ses ift., hvad virksomheden ellers ville kunne stille op med denne kapital. Sat lidt på spidsen kan man sige, at hvis virksomheden er i stand til at forrente pengene bedre inde i virksomheden, end aktionærerne er til at forvalte pengene uden for virksomheden, ja så er det en ulempe for aktionærerne at modtage udbytte. Omvendt er det en fordel, hvis virksomheden ikke kan forrente pengene lige så godt som aktionærerne selv.

I den forbindelse er det dog også vigtigt at huske på, at aktionærerne skal betale skat af udbyttet, hvilket betyder, at aktionærerne er nødt til at skulle generere et højere afkast sammenlignet med virksomheden selv.

Tilbagekøb et alternativ

Et alternativ til at udlodde udbytte kan derfor være at tilbagekøbe egne aktier og annullere dem. Når selskabet gør det, slipper aktionærerne for at betale udbytteskat af kapitalen, og kan i stedet – via tilbagekøb – investere det fulde beløb. Aktietilbagekøb bør selvfølgelig kun ske, hvis aktiekursen er favorabel for aktionærerne, men det vil alt andet lige altid være bedre end at udlodde kapitalen som udbytte, hvorefter en investor køber aktier i samme selskab. Det får aktionæren intet ud af – udover en ekstra skatteregning selvfølgelig.