Forestil dig, at du kan købe 100 kr. for 80 kr. – det lyder som en god handel ikke? Det er disse handler du prøver at identificere, når du finder value aktier. Det er dog lettere sagt end gjort.

Hvad er value aktier?

Value aktier kort fortalt:

Value aktier er aktier som markedet værdisætter under aktiens reelle værdi ift. til virksomhedens udbytte, indtjening eller omsætning.

Value aktier er typisk kendetegnet ved:

  1. Det er modne og etablerede virksomheder.
  2. De har en stabilt vækst – dog ikke noget ekstraordinært.
  3. De har stabil omsætning og indtjening.
  4. De betaler ofte udbytte.
  5. De kan ofte købes billigt, da investorer ikke ser dem som attraktive.

Value aktier står ofte i kontrast til vækstaktier som Tesla og Amazon.

Hvordan spotter man value aktier?

  • Aktiekursen på value aktier er ofte lavere end hos andre virksomheder i samme branche. Det kan også være en branche som generelt handles til mindre end det bredere marked.
  • I bogen, The Intelligent Investor, giver Benjamin Graham et tip til at finde value aktier; Virksomheder som har været i en shitstorm eller på anden vis har fået negativ PR, bliver ofte banket længere ned i kurs end hvad virksomheden er værd på papiret. Det kunne f.eks. være Danske Bank, som stadig er en solid virksomhed, trods et 65% kursfald.

At finde value aktier er en del af investeringsguruen, Warren Buffet’s, investeringsstrategi; at finde billige value aktier og holde dem indtil aktiekursen afspejler aktiens reelle værdi.

Ofte betegner man aktier som enten en vækst aktie eller value aktie. Value aktier har typisk en forholdsvis lav Price Earning værdi, da den sammenligner aktiens værdi med indtjeningen pr. aktie. En vækstaktie har derimod en meget høj P/E og er i høj vækst.

Eksempler

En typisk dansk value aktie kunne være danske TopDanmark, Danske Bank eller amerikanske JPMorgan, som alle har en stabil omsætning og vækst.

Value aktier

Hvilken risiko er der forbundet med value aktier?

Der er altid risiko forbundet med at investere, og value aktier betragtes ofte som mere risikable på grund af det relativt negative syn på aktien. Så for at du får profit på din investering, kræver det at hele markedet ændrer sit syn på aktien. Der er også en risiko i, at det kan tage tid for markedet at ændre sit syn på virksomheden. Det kan tage år og måske kommer det ikke til at ske.

Value investering

Det er vigtig at forstår forskellen mellem value aktier og value investering. På en value aktie kan du udføre fundamentale analyser af virksomheden. Value investering referer til en investor med en strategi om at finde gode virksomheder som er værdisat for lavt og defor kan købes “på tilbud”, som Warren Buffet ville sige det.

Warren Buffet er beviset på at det er muligt at kontinuerligt finde lavt værdisatte virksomheder. Det har han gjort igennem Berkshire Hathaway, hvor han siden 1964 har genereret et afkast på 2.744.962% sammenlignet med S&P500’s 19.784%.