Kort sagt er en unoteret aktie:

  • En aktie som ikke kan handles offentligt på en børs.

Et aktieselskab kan være noteret og få deres aktier handlet på et reguleret marked. Dette betyder, at selskabets aktier bliver handlet på en børs, som i Danmark er Copenhagen Stock Exchange, som er ejet af NASDAQ. Aktierne kan derfor handles frit af enhver der har oprettet sig hos en børsmægler.
Et aktieselskab behøver dog ikke at handles på børsen. Hvis ikke aktierne er børsnoteret, er det en unoteret aktie. Disse handles meget sjældent, da der kun er få ejere som ofte er mindre interesseret i at sælge.
Hvis du skal købe en unoteret aktie, er du derfor nødt til at finde en sælger for at kunne købe aktien og omvendt, hvis du gerne vil sælge.
Det er muligt både at bruge frie midler og pensionsopsparing til investeringen. Det anbefales dog at få professionel hjælp, hvis du ønsker at investere dine pensionsmidler, så du får den rigtige pris og kommer ud af dine investeringer på den bedste måde. Der er nemlig særlige regler og et loft for hvor meget, der må investeres af dine pensionsmidler.

Hvordan fastsættes kursen?

Når du skal købe en unoteret aktie, er kursen typisk et udtryk for aktieselskabets indre værdi fordelt på antallet af tilgængelige aktier. Den indre værdi afhænger af årsregnskabet og opgøres derfor ofte en gang årligt i forbindelse med afslutningen af regnskabet.
Kursen kan også opgøres ud fra forventninger til aktieselskabets fremtidige indtjening, hvilket kan afvige markant fra den nuværende indre værdi.

Overvejelse ved investering i unoteret aktier

Unoteret aktier er som beskrevet ikke reguleret på børsmarkedet og der vil være større risici ved investering i disse fremfor børsnoteret aktier. Du kan heller ikke læne dig opad markedets prissætning af aktien. Investerer du i en unoteret aktie, følger der ofte flere forpligtelser med, i form af værdi man kan tilbyde til virksomheden.
Det anbefales derfor, at en række betingelser opfyldes for at mindske risikoen ved at investere i unoteret aktier. Overvejer du at investere i disse, bør du sikre dig, at virksomheden oplyser følgende:

  • Risikoen ved investering i virksomheden.
  • Muligheder for at trække den investerede kapital ud igen.
  • Regler for hvor ofte og hvor meget finansiel information investoren skal modtage.
  • Krav om løbende revision.
  • Regler for god selskabsledelse.

Det er altid en god ide at få professionel vejledning i forbindelse med investering i et sådan selskab, i form af en revisor eller advokat.