Et bear og bull marked er betegnelser for hvilken tendens, man ser i aktie markedet; det går op i et bull marked og ned i et bear marked. Her ses der primært på om de bredde aktieindeks stiger eller falder, som f.eks. S&P 500.

  • Bull marked: Når de generelle aktiepriser stiger, det går typisk fint/godt for økonomien med lav ledighed.
  • Bear marked: Hvis økonomien og aktiemarkederne har tendens til at falde befinder vi os i et bear marked. En generelt regel er, at markederne skal falde min. 20% fra det seneste “high” i markedet, før det er et bear marked.

Så når du hører en af de 2 termer brugt, hentyder investoren til markedets generelle tendens.

Tendensen skal foregå over en længere periode. Korte små fald, betegnes oftest som en korrektion. Et eksempel på en korrektion er aktiemarkedet i dec. 2018.

Da aktiepriserne er prissat ud fra investorernes holdning til aktierne og markedet, er det også et udtryk for deres generelle holdning til fremtiden. En af mange grunde til at vi så aktiemarkedet stige under Corona krisen, er netop pga. deres positive fremtidssyn på markedet, hvilket afspejler sig i aktiepriserne, selvom mange virksomheder har det hårdt. Nogle investorer mener, at aktiepriserne afspejler investorers forudsigelse af økonomien 9 måneder ude i fremtiden – alle er dog langt fra enige i denne regel.

bear og bull marked

Hvad karakteriserer bull og bear markeder?

Den primære karakteristika er selvfølgelig markedet generelle tendens. Der er dog andre ting der karakteriserer markederne.

  • Bull marked: Der er stor efterspørgsel på aktier og få er villige til at sælge, da tiltroen til fremtiden er positiv. Der er altså stor efterspørgsel og et lavt udbud, hvilket resulterer i højere priser på aktier. Det modsatte sker i et bear marked, hvor de fleste vil sælge deres aktier og få vil købe.
  • Bear marked: Svækkes økonomien, vil aktiemarkedet typisk bevæge sig mod et bear marked. Økonomien blev svækket betydeligt under Corona krisen, hvilket fik aktiepriserne til at styrtdykke. Omvendt, da det stod klart at økonomierne ville få en hjælpende hånd af diverse regeringer, steg priserne igen.
  • Et bull eller bear marked er ofte selvforstærkende, da frygt får investorer til at sælge under et bear marked, og entusiasme samt frygt for at “misse” en vækst mulighed, får endnu flere til at hoppe med på et bull marked.

bull og bear marked

Hvad skal man under et bear og et bull marked?

Det optimale og åbenlyse er at købe købe billigt ind i bunden af et bear marked og sælge på toppen at et bull marked.

Det er svært at vurdere hvornår et bear marked rammer bunden og hvornår et bull marked topper – det kan du lære at tage højde for i vores guide til aktier.

Der er oftest størst risiko ved at investere i et bear marked, da priserne har en nedadgående tendens. Der er derfor en relativt stor risko for at du taber flere penge, inden et opsving sættes i gang – der er dog også her der er bedst mulighed for at købe billigt ind.

Hvis ud vil sikre dig imod et bear marked, kan du købe defensive aktier, da de er mindre eksponeret mod nedgang i den generelle økonomi, og derfor ikke falder så meget.

Du kan også investere efter Dollar Cost Averaging metoden, hvor du investerer et forudbestemt beløb hver måned. Så er du sikker på at du køber ind når det er billigt og er med på vejen op igen – det virker dog bedst hvis du investerer i en indeksfond, da du satser på det generelle marked.