Discounted Cash Flow, på dansk ‘Diskonteret Pengestrøm’, er en måde at værdisætte og vurdere en investering baseret på nutidsværdien af fremtidig cashflow/pengestrømme. Det kan bruges:

– På interne investeringer i en virksomhed, som f.eks. at investere i udstyr, automatisering eller en ny forretningsmodel.

– Som investor til at værdiansætte en virksomhed/aktie og vurdere hvor attraktiv investeringen er.

Discounted Cash Flow og vurdering af investeringer

Når der foretages investeringer, betragtes penge som værende mere værd i dag end i morgen, fordi pengene kan investeres. Men hvordan giver det mening?

Lad os antage at bankerne stadig gav 5% i rente på dine penge i banken. Hvis du får 10.000 kr. i dag, har du mulighed for at tjene 5% om året. Næste år, vil du så have 10.500 kr.

Dine penge er derfor mere værd i dag, da du kan investere dem og tjene penge på dem – og det er det vi tager højde for, når vi udregner Discounted Cash Flow.

En DCF analyse giver derfor mening, så snart man betaler penge nu med forventningen om at modtage penge i fremtiden. Analysen udregner altså nutidsværdien (Present value) af det forventede fremtide cashflow, ved at diskontere (fakstisk tilbagediskontere) pengestrømmene.

Diskontering er at omregne ind- og udbetalinger fra forskellige tidspunkter til beløb på et tidspunkt – oftest til nutidsværdien af beløbene. Dette gøres typisk ved at fratrække en forudbestemt %-del fra beløbet, som kaldes tilbagediskontering.

Når nutidsværdien af det fremtidige cashflow er udregnet, kan man vurdere hvorvidt det er en attraktiv investering. Hvis nutidsværdien af det fremtidige cashflow er højere investeringen, bør man overveje investeringen. Denne investering skal derefter sammenlignes med alternative investeringer. Der er et eksempel længere nede.

Formel for DCF

Formel for Discounted Cash Flow

CF = Cashflow / pengestrømme.
CF1 er for år 1, CF2 er for år 2, CF3 er for år 3.
CFn er for hver ekstra år.
r = diskonterings raten

r varierer alt efter investeringen og virksomhedens omstændigheder. Er det en virksomhed, som vil vurdere en intern investering er diskonterings raten typisk baseret på WACC (Weighted Average Cost of Capital).
Kort fortalt og forsimplet; er det hvor meget det koster at bruge penge i virksomheden. Der medregnes f.eks. låneomkostninger og aktionærernes krævede afkast. Så kræver ejerne et afkast på 5% og det koster 3% af låne pengene, skal investeringen, efter den er tilbagediskonteret, minimum kunne genere et afkast på 8%.

Er du investor, kan r være baseret på dine alternative investeringer og hvilket afkast de giver. Er dit alternativ at investere i obligationer til 2% i årlig rente, kan du vælge at sætte dette som r. Låner du tilmed penge, kan du tillægge denne rente til r.

Et eksempel på Discounted Cash Flow

Virksomhed ABC overvejer at investere i robotter til deres produktion. Det koster 5 mio. at implementere og vil spare dem for 1.500.000 om året i effektivisering – dette er vores cashflow. Virksomhedens WACC er beregnet til 8%, hvilket er vores diskonterings rate (r). Investeringen skal måles over 5 år (n).

ÅrPengestrømme (Cashflow)Discounted Cash Flow
11.500.0001.388.889
21.500.0001.286.008
31.500.0001.190.748
41.500.0001.102.545
51.500.0001.020.875
Eksempel på udregning af Discounted Cash Flow.

Summere vi de diskonterede beløb, får vi 5.989.065, hvilket er det positive cashflow af investeringen. Sammenligner vi med den indledende investering på 5.000.000 har investeringen et overskud på 989.065 og bør derfor overvejes.

Har du spørgsmål til DCF på du endelig kommentere, så vil jeg forsøge at svare hurtigst muligt.