Return on Equity (ROE) fortæller hvor effektivt ledelsen i en virksomhed er til at bruge virksomhedens aktiver til at skabe profit. Det er altså hvor effektivt de forrenter egenkapitalen, deraf det danske navn; Egenkapitalforrentning.

Egenkapital: Alle virksomhedens aktiver fratrukket alle gældsforpligtelser. Så hvis en virksomhed er 10 Mio. kr. værd, og har lånt 4 Mio. har den en egenkapital 6 Mio.

ROE beregnes ved at at dividere resultatet med egenkapitalen (Se formlen under).

ROE Formel

Resultatet er virksomhedens samlede omsætning, hvorfra omkostninger og skatter er fratrukket. Dette er typisk opgjort ved hver regnskabsafslutning. Det er også ofte her virksomhedens egenkapital bliver opgjort. Egenkapitalen betegnes typisk som ejernes andel af virksomhedens finansiering og kan findes på virksomhedens balance.

For virksomheder som opgiver kvartalsregnskab, kan dette også beregnes. Her ser man på tallene de sidste 12 måneder, som ofte beskrives som Trailing Twelve Months (TTM).

Du bør være opmærksom på at egenkapital påvirkes af mængden af gæld en virksomhed har, hvilket gør det svært at sammenligne virksomheder 1 / 1. 

ROE er med til at fortælle om en investor får et tilfredsstillende afkast på deres investering.

Hvordan bruger man ROE?

ROE bruges til at vurdere hvor godt ledelsen forrenter egenkapitalen i en virksomhed. Der er dog stor forskel på, hvad en god ROE er i forskellige sektorer. Er du en klassisk producent, har du typisk en balance med mange aktiver, høj gæld og et relativt lille resultat. Her er en ROE omkring 10% meget normalt. En IT virksomhed med relativt få aktiver og lav gæld på balancen og en stort resultat har typisk en ROE omkring 20%. Det er derfor vigtigt at sammenlige “æbler med æbler”. For at gøre dette kan du sammenligne med en branches gennemsnitlige ROE, for at få et mere retvisende indblik.

En meget høj ROE kan også bruges som en indikator for svagheder i virksomheden. Umiddelbart burde ROE være så høj som muligt – det giver jo det bedste afkast. Hvis du ser en virksomhed med en meget ROE, kan det være et udtryk for, at de har en meget lav egenkapital, hvilket er en svaghed for de fleste virksomheder.

ROE’s begrænsninger

ROE kan have sine begrænsninger – oftest hvis der er problemer med input tallene. En meget høj ROE kan være et udtryk for forskellige problemer, som nævnt ovenfor.

Ekstrem høj gæld
Har en virksomhed ekstrem høj gæld, kan det resultere i en høj ROE. En meget høj gæld er en stor risiko faktor ved at investere i en virksomhed, som skal vægtes i investeringen.

Hvis en virksomhed har et negativt resultat, er ROE et overflødeligt tal, som ikke giver den store indsigt.

Dårligt resultat over en årrække
Har en virksomhed haft et negativt nettoresultat bliver tabet typisk fratrukket virksomhedens egenkapital. Sker dette over en årrække vil egenkapital bliver gradvis mindre. Skulle virksomheden få et godt profitabelt år, vil lave egenkapital få ROE til at se fantastisk ud, og indikere at virksomheden er sund (Selvom virksomheden har præsteret et underskud de seneste år).

Et eksempel på hvordan ROE kan bruges

Lad os antage at en virksomhed har et resultat på 3.500.000 DKK. og en egenkapital på 20.000.000 DKK. Så vil formlen være således:

ROE Eksempel
Eksempel på ROE

For forståelsens skyld, så tager vi også et virkeligt eksempel og udregnet Microsofts ROE for 2019 (TTM ultimo december 2019). De havde et resultat på 44,32 Mia. $ og en egenkapital på 110,11 Mia. $. Bruger vi vores tidligere formel, får vi en ROE på 40,2% (Se formel under for udregning).

Microsoft ROE 2019
Microsoft ROE TTM Dec. 2019.