Compounded Annual Growth Rate er det gennemsnitlige årlige afkast på en investering over en årrække – dog længere end et år. I udregningen antages det at eventuelle profitter bliver geninvesteret ved årsafslutning.

Det er en af det mest præcise måder at måle et aktivs afkast over en årrække, som har et varierende afkast. CAGR giver et specielt godt indblik i investeringsforeningers afkast, da et års afkast sjældent giver et retvisende billede for en fond afkast over en årrække.

CAGR er en af de bedste formler, til at vurdere hvordan forskellige investeringer som stiger og falder i værdi præsterer over tid.

CAGR-formlen udjævner de forskellige års afkast, til et lineær og letforståelig %-vis årligt afkast. Det fortæller investoren, hvad afkast er i slutningen af hver periode (Oftest hvert år).

Hvordan bruger man CAGR i praksis?

Formlen for at udregne CAGR kan ses herunder

Formel for udregning af Compound Annual Growth Rate (CAGR)

n = Antal år

Så for at udregne CAGR skal du altså:

  • Dividere investeringens slut værdi med start værdien, for den givne periode.
  • resultatet skal opløftet til 1 divideret med antallet af år som CAGR skal udregnes over.
  • Træk 1 fra resultatet.

Et eksempel

Lad os tage et eksempel.

Du har investeret 10.000 kr og efter et år er det blevet til 20.000 kr. I slutningen af andet år taber du dog penge på din investering og værdien falder til 10.000 kr. hvorefter den i slutningen af tredje år stiger til 13.000. CAGR vil se ud som følgende:

Formel udregning af Compound Annual Growth Rate

Det betyder altså, at der årligt et et gennemsnitligt afkast på 9,1% på investeringen.

Det er specielt let at se “udjævningen” af overskuddet på grafen herunder.

Den blå linje er den reelle udvikling og den orange viser det gennemsnitlige årlige afkast (CAGR)

På grafen kan det ses, at afkastet har store udsving, som bliver udjævnet af CAGR udregningen.

Som investor er dette en værdifuld formel, som kan bruges til at sammenligne to lignende virksomheder, for at identificere den bedste investering. Det er specielt ved udbytte aktier og value aktier, det giver mening at sammenligne på et sådan grundlag.