Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation & Amortization (EBITDA), er et regnskabstal, som bruges til at måle/vurdere en virksomheds profitabilitet.

EBITDA = Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger

EBITDA måler indtjeningen efter driftsudgifter og nedskrivninger, men før renter, skat, afskrivninger/nedskrivninger og afskrivninger på immaterielle aktiver. EBITDA kaldes på dansk Resultat af primær drift.

Det er et godt værktøj til at måle hvordan virksomheden præsterer, og sammenligne virksomheder. Dette gør sig både gældende, hvis vil sammenligne din egen virksomhed med andre, men specielt også hvis du er investor og vil identificere den bedste investering.

EBITDA er et godt værktøj til at sørge for en mere objektiv sammenligning af profitabiliteten, og gør det muligt at sammenligne “æbler med æbler”.

En virksomhed er ikke lovmæssigt forpligtet til at opgive EBITDA, men du kan oftest selv udregne tallet. EBIT er oftest oplyst (Earnings Before Interests & Taxes), hvor efter du blot tilføjer omkostningerne forbundet med Depreciation & Amortization – altså afskrivninger/nedskrivninger og afskrivninger på immaterielle aktiver.

Hvordan kan en investor bruge EBITDA?

Skal du foretage en investeringsanalyse, kan tallet bruges som en god indikator for hvordan virksomhedens reelle profitabilitet udvikler sig. Det kan derfor bruges til at prissætte en virksomhed og derved vurdere hvor attraktiv en virksomhed er at investere i. Et eksempel på dette kan se i tabellen under.

Virksomhed ABCVirksomhed XYZ
EBITDA31.000.000 DKK35.000.000 DKK
Nedskrivninger &
Afskrivninger
6.000.000 DKK5.000.000 DKK
Renteudgifter10.000.000 DKK15.000.000 DKK
Skatteudgifter5.000.000 DKK5.000.000 DKK
Nettoresultat10.000.000 DKK10.000.000 DKK
Et eksempel med forskellig indtjening for 2 virksomheder.

Hvad er ulempen ved at bruge tallet?

Hvis du overvejer at investere i udlandet, skal du være opmærksom på, at EBITDA ikke er medtaget i f.eks. de amerikanske regnskabsstandarder, GAAP (Generel Accepted Accounting Principles). Det betyder, at der ikke er krav til virksomheder om hvordan de skal opgive EBITDA, og beregningen kan derfor variere fra virksomhed til virksomhed. Du skal derfor være opmærksom, hvis en virksomhed begynder at opgive EBITDA uden at have gjort det førhen, da dette kan være en indikation på, at de prøver at skjule stigende udviklingsomkostninger.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kommentere herunder.

FAQ

Hvad er EBITDA?

EBITDA står for: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation & Amortization (EBITDA), er et regnskabstal, som bruges til at måle/vurdere en virksomheds profitabilitet. Det kaldes også resultat af primært drift, da den kun medregner omkostninger forbundet med driften af selskabet.

Hvad er en god EBITDA?

EBITDA er et nøgletal som måler en virksomheds finansielle præstationer og profitabilitet. Det er derfor naturligt, at en høj EBITDA er bedre end en lav. For at vurdere om det er en god EBITDA bør du se på virksomheder i samme branche og størrelse – ellers ender du med at sammenligne æbler med pærer. Herefter kan du vurdere hvor god en en virksomheds EBITDA er, relativt til andre virksomheder.

Hvad er afskrivninger i EBITDA

En afskrivning (Ammortization på engelsk), er en bogføringsmetode hvor man over tid formindsker værdien af et anlægsaktiv. Så køber du maskiner for 1 mio. kr. og bruger dem meget det første år, er de kun 750.000 kr. værd næste år. I så fald afskriver du 250.000 kr. på balancen, som kan give dig fordele ift. skattefradrag.

Kilde:
Bog: “Driftøkonomi” 7. udgave af Peter Lynggaard, Kap 4. 2008. Udgivet af handelshøjskolens forlag.